Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung trấn nhà BKT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Trắng trung(Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x7cm x 14cm + Khối lượng: 950-1000g

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung trừ tà BKD-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh đen trung (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối

Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng vượng danh BKD-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng phát lộc BKX-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bắc Kinh Xanh khủng (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối

Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng khủng vượng tài BKT-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Trắng khủng (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối

Nhẫn tỳ hưu ngọc Miến Điện trừ tà S739

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn tỳ hưu đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): có nhiều ni tay + Khối

Dây chuyền kết sẵn tỳ hưu ngọc miến điện bình an S497

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền kết sẵn Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x


Tỳ Hưu Nhập Khẩu – Tỳ Hưu Bắc Kinh – Tỳ Hưu Trung Quốc – Tỳ Hưu Ngọc